Giới thiệu

Chương trình tổng thể

 

07/12/2021

9:00-9:30Lễ khai mạc Triển lãmtrực tuyến
9:30-12:00Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam
(VIETNAM FOOD FORUM 2021)
trực tuyến

14:00

Phiên kết nối giao thương trong Ngành hàng Rau quả

Tại Zoom

08/12/2021 

9:00Phiên kết nối giao thương trong Ngành hàng Nguyên liệu thực phẩm

Tại Zoom

14:00Phiên tư vấn xuất nhập khẩu

Tại Zoom

09/12/2021

9:00Phiên kết nối giao thương trong Ngành hàng Đồ uống/Trà và cà phê

Tại Zoom

14:00Phiên tư vấn xuất nhập khẩu

Tại Zoom

10/12/2021

9:00Phiên kết nối giao thương trong Ngành hàng Thủy hải sản

Tại Zoom

14:00

Phiên kết nối giao thương trong Ngành hàng Thực phẩm chế biến

Tại Zoom

24:00Kết thúc Triển lãm

Tại e.foodexpo.vn