Khách tham quan

Hướng dẫn dành cho khách tham quan

Để có thể tham quan Triển lãm, Quý vị cần đăng ký tham quan trước khi truy cập. Nếu Quý vị chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN

Nếu Quý vị đã đăng ký tham quan, vui lòng truy cập tham quan Triển lãm theo thông báo đã gửi vào email mà Quý vị đã đăng ký.

ĐĂNG NHẬP THAM QUAN

Hướng dẫn tham quan Triển lãm được gửi tới email đã đăng ký của Quý vị. Ngoài ra, Hướng dẫn tham quan Triển lãm có thể được tìm trên hệ thống của Triển lãm sau khi truy cập vào. Nếu Quý vị cần thêm bất cứ trợ giúp gì, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức.