Nhà trưng bày

Hướng dẫn dành cho nhà trưng bày

Hướng dẫn dành cho nhà trưng bày sẽ được gửi tới email của Quý Doanh nghiệp sau khi xác nhận tham dự Triển lãm, trước khi Quý Doanh nghiệp thực hiện các bước chuẩn bị tham dự. Nếu Quý vị chưa nhận được, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức.

Quý doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn tham dự để cập nhật đầy đủ các thông tin phục vụ việc tham dự trưng bày tại Triển lãm Foodexpo trực tuyến.